جملات ناب

 

 

 

هیچ کس به هدف بزرگی نمی رسد، مگر اینکه حداقل روزی یک کار بسیار مشکل انجام دهد.

 هر قدر تامل و تفکر به خرج دهیم، این کار جای تجربه را نمی گیرد.

 هر مردی ممکن است اشتباه کند، اما هیچ کس جز احمق ها اشتباه خود را ادامه نمی دهند.

 هیچ چیز رنج آورتر از آن نیست که بدانید آلو را به خاطر نداشتن شجاعت برای تکان دادن درخت از دست داده اید.

 هر چه بکارید همان را درو خواهید کرد. استراتژی های امروز نتایج فردا را می سازند.

 هیچ وقت کسی را که فقط برای پول کار می کند استخدام نکن.

 هر کسی ممکن است عصبانی شود. این خیلی آسان است. اما عصبانی بودن از فرد مناسب، به حد مناسب، در زمان درست، و با هدف درست، این خیلی آسان نیست.

 همه چیز را با خود ببرید، اما کارمندانم زا بجا بگذارید، در این صورت طی ده سال دوباره سرآمد خواهم بود.

 هنوز هم نیاز، مادر اختراعات است.

 هدف یک آرزو با مهلت نهایی مشخص است.

 هیچ چیزی جز تغییر دائمی نیست.

 هیچ چیز مانند گذشته نیست

 یکی از بهترین راه های تشویق دیگران توسط دو گوش انجام می شود. با گوش دادن به حرف های آنها.

 یکی از همین روزها یعنی هیچ یک از این روزها.

 یک فرد خود را با استفاده درست از آنچه در اختیار دارد، نشان می دهد.

 یک داوطلب بهتر از ده مرد مجبور است.

 یادتان باشد که تنها قسمتی از ریسک شکست است. قسمت دیگر آن می تواند موفقیت باشد.

 یک متشکرم که بلافاصله گفته شود، همیشه موثرتر از یک نامه دو صفحه ای تشکر است که یک هفته بعد فرستاده شود.

جملات قصار ! هفتخوان دوستیابی

 آیا دوست دارید با دوستان صمیمی تان همکار باشید؟

 آیا می توانید به راحتی هر چیز که دوستتان دلش می خواهد برایش بخرید؟

 آیا می توانید برای آزمایش با کسی دوست شوید تا بتوانید به خصوصیات اخلاقی اش پی ببرید؟

 آیا دوست دارید دوستانتان بدون اینکه از شما کسب اجازه کنند برایتان تصمیمی بگیرند؟

 آیا تمایل دارید با هر کسی که از راه رسید ارتباط برقرار کنید؟ در غیر اینصورت از چگونه افرادی بیشتر خوشتان می آید؟

 آیا شماره تلفنتان را به دوستانتان می دهید؟

 آیا سن دوستانتان به شما می خورد یا نه؟

 آیا آدرس منزلتان را به دوستانتان می دهید؟

 آیا درباره پیدا کردن دوست جدی هستید؟ برای کسی که می تواند بهترین دوست را برایتان پیدا کند جایزه ای در نظر بگیرید.

 از همدیگر بهانه های بنی اسرائیلی نگیرید.

 اعتماد یکی از مهمترین عوامل پیوند میان دو دوست است.

 اگر از شما سوالاتی می پرسد که ناراحتتان می کند، آنها را نادیده گرفته و بگویید ترجیح می دهید به سوالاتش پاسخ ندهید.

 اگر می توانید به بهترین دوستتان در ترک کردن عادات ناپسندش یاری رسانید.

 ادب یعنی به زبان آوردن کوچترین سخنان به خوشایندترین شکل ممکن...

 اگر با یکی از بهترین رفقایتان قهر کردید، از دوستانتان بخواهید شما را با هم آشتی بدهند.

 اگر بهترین دوستتان از دست شما عصبی است و شما را مقصر می داند، نظرش را بپذیریدو از او معذرت خواهی کنید.

 اگر شخص مورد علاقه تان نسبت به خانواده و دوستانتان بی ملاحظه است، رابطه تان را با او قطع کنید.

 اگر سر ملاقاتتان از دست دوستتان عصبانی می شوید و شروع به وراجی می کنیدت، خودتان را نیشگون بگیرید تا حواستان سرجایش بیاید و از آن حالت خارج شوید.

 اگر ناگهان عزت نفستان را از دست داده اید، مگذارید این مطلب شما را از داشتن برخورد خوب با دیگران باز دارد.


دسته ها : لطایف - جملات ناب
پنج شنبه چهارم 7 1387
X