جملات بزرگان

 

عجیب است، اما حقیقت دارد ما اغلب هنگامی خطاهای دیگران را سرزنش می کنیم که از آنها سودی نصیب مان نشده است.
الکساندر دوم

 

وظیفه امر مهمی است ، اما آن چیزی است که همیشه از دیگران توقع داریم.
اسکاروایلد

 

هیچ چیز وجود ندارد، مگر اندیشه ای که آن را می سازد.
ویلیام شکسپیر

 

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.
ارسطو

 

تنها از دو راه می توان زندگی کرد: نخست گویی هیچ چیز معجزه نیست. دوم گویی همه چیز معجزه است.
آلبرت اینشتین

 

خداوند به ما دستور نداده که کار های بزرگ بکنیم، که باید کارهای کوچک را با عشق بزرگ به انجام رسانیم.

 مادر ترزا

 

در فراسوی آدمی به دنبال تازیانه ای میگردم که او را به تقلا و تکاپویی چنین وا می دارد.
نیکوس کازانتزاکیس

 

مادامی که به خود اطمینان دارید، می دانید چگونه زندگی کنید.
گوته

 

 بدترین چیز در زندگی هراس در میدان جنگ و خیانت به دوست است.
اسکار وایلد

 

برای زندگی فکر کنید، ولی غصه نخورید.
دیل کارنگی

 

بعضی از کتاب ها را باید چشید، بعضی ها را بلعید و قلیلی را بلعید و هضم کرد.
فرانسیس بیکن

 

به خوشبختی ایمان دارم، برای همین سخت تلاش می کنم.
هنری دیوید ثرو

 

آنچه را تا دیروز گناه می خواندیم، امروز بیان شخصیت و احساسات خود می نامیم.
بارونس استاکس

 

آدم قوی و آبشار هر دو راه خود را باز می کنند
ضرب المثل انگلیسی

 

غرور به دانش خود بدترین جهالت است
(جرج تیلور)

 

از مغاکی تیره می آییم، در مغاکی تیره به پایان می رسیم و این درنگ درخشان را زندگی می نامیم.

نیکوس کازانتزاکیس

 

بهترین واقعه زندگی هنگامی است که آدمی خود را می شناسد.
لئوتولستوی

 

دلم می خواهد چنان زندگی کنم که وجود خدا را تنها در سودی که به دیگران می رسانم احساس کنم.
سنکا

 

مادامی که به قضاوت دیگران می پردازید ، فرصت دوست داشتن را از دست می دهید .
مادر ترزا

 

هیچ چیز به اندازه وقتی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید
شخصیت اش را نشان نمی دهد .
گوته

 

 یک انسان متعالی به اندازه ای که بزرگ می اندیشد ، بهتر نیز زندگی می کند .
امرسون

 

آدمی برای شک کردن آفریده نشده، برای پرسیدن آفریده شده است.
یونگ

 

 

در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی کند که دیگران دروغ اش را کشف کنند. فرانسیس بیکن

 

 

زن شریک زندگی و یار لحظات درماندگی است.
گوته

 

زبان انسان ماری است که خود را می گزد.
گوگول

 

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.
ارسطو

 

نبوغ یک درصد از الهام است، نود و نه درصد مانده
با عرق ریختن به دست می آید.
توماس ادیسون

 


پنج شنبه چهارم 7 1387
X