این کار خداست

آیا تاکنون برایتان اتفاق افتاده است که در جایی نشسته باشید و ناگهان احساس کنید دلتان می خواهد برای کسی که دوستش دارید کاری انجام دهید ؟

این کار خداست که از طریق ندای قلبیتان با شما صحبت کرده است .

آیا تاکنون از فرط تنهایی احساس کرده اید که به کسی نیاز دارید تا با او صحبت کنید ؟

این کار خداست که می خواهد با او حرف بزنید .

آیا پیش آمده , در فکر کسی باشید که مدتها او را ندیده اید و ناگهان تلفن و یا پیغامی از او دریافت کنید ؟

این کار خداست نه یک اتفاق و یا یک تصادف .

آیا تاکنون چیزی را به دست آورده اید که در خواستش را نکرده باشید. مثل پیدا کردن پولی در جایی از منزل و یا دریافت حواله خرید چیزی و.

این کار خداست که از نیاز های شما با خبر است .

آیا هرگز در موقعیتی قرار گرفته اید که ندانید چگونه آنرا به نحو احسن طی کنید و بعد به جایی برسید که همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسیده باشد ؟

این کار خداست که شما را هدایت کرده است .

آیا می پندارید که این متن را به طور اتفاقی می خوانید ؟

این کار خداست

 


پنج شنبه چهارم 7 1387
X