بیت امروز:

حسن تو همیشه در فزون باد     رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت                هر روز که باد در فزون باد

 


دسته ها : ابیات
جمعه هجدهم 5 1387
X