رسول اکرم و دو حلقه جمعیت

رسول اکرم " ص " وارد مسجد ( مسجد مدینه ( 1 " شد ، چشمش به دو
اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود ، و هر دسته‏ای حلقه‏ای تشکیل‏
داده سر گرم کاری بودند : یک دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگر به‏
تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم بودند ، هر دو دسته را از نظر
گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد . به کسانی که همراهش بودند رو
کرد و فرمود : " این هر دو دسته کار نیک می‏کنند و

بر خیر و سعادتند " . آنگاه جمله‏ای اضافه کرد : " لکن من برای تعلیم و
داناکردن فرستاده شده‏ام " ، پس خودش به طرف همان دسته که به کار
تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت ، و در حلقه آنها نشست .

 

پاورقی :
. 1 مسجد مدینه ، در صدر اسلام ، تنها برای اداء فریضه نماز نبود ، بلکه‏ مرکز جنب و جوش و فعالیتهای دینی
 و اجتماعی مسلمانان همان مسجد بود هر وقت لازم می‏شد اجتماعی صورت بگیرد مردم را به حضور در مسجد دعوت ‏
می‏کردند ، و مردماز هر خبر مهمی در آنجا آگاه می‏شدند . و هر تصمیم جدیدی گرفته می‏شد در آنجا به مردم اعلام می‏شد . مسلمانان تا در مکه بودند از هرگونه آزادی و فعالیت اجتماعی محروم بودند ، نه می‏توانستند اعمال ‏  
 و فرائض مذهبی خود را آزادانه انجام دهند و نه می‏توانستند تعلیمات دینی خود را آزادانه فرا گیرند . این وضع ادامه داشت تا وقتی که اسلام در نقطه حساس دیگری از عربستان نفوذ کرد که نامش‏ " یثرب " بود ، و بعدها به نام " مدینة النبی " یعنی شهر پیغمبر معروف شد . پیغمبر اکرم بنا به پیشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد و پیمانی که آنها با آن حضرت بستند ، به این شهر هجرت فرمود . سایر مسلمانان نیز ‏ تدریجا به این شهر هجرت کردند . آزادی فعالیت مسلمانان نیز از این وقت‏ آغاز شد . اولین کاری که رسول اکرم بعد از مهاجرت به این شهر کرد ، این بود که زمینی را در نظر گرفت ، و با کمک یاران و اصحاب این مسجد را در آنجا ساخت .
. 2 منیة المرید ، چاپ بمبئی ، صفحه . 10

دسته ها : داستان راستان
دوشنبه بیست و چهارم 4 1387
X