راز  مو فقیت

 

3تا از اصول هشتگانه موفقیت :

 

۱-به اهداف بزرگ بیندیشید

 

« طرح کوچک را کنار بگذارید و طرحهای بزرگ را در نظر بگیرید و هدف خود را بالا ببرید »   دانیل بارتهایم

 

برای زندگی خود اهداف بزرگی انتخاب کنید . هدفهای کوچک و بی ارزش گر چه دست یافتنی اند ولی راضی کننده نیستند واضح است که هدف عالی و بزرگ به تلاش و کوشش بسیار بزرگ دارد اما دستاورد این تلاش کنم نخواهد بود بلند پروازی دز انتخاب هدف همراه با بررسی و علاقه دقیق هرگز ضرری به دنبال نخواهد داشت.

 

 کسی که می خواهد به موفقیت برسد باید با گامهای استوار پیش رود.دستیابی به موفقیت حاصل حرکت و پویایی است ، نه توقف و ایستایی .

 

کیم وو- چونگ در کتاب « سنگفروش هر خیابان طلاست » می گوید :

 

« زندگی نه یک مسیر روان و صیقل یافته است و نه بستری از گلهای سرخ .به یاد داشته باشید که گلهای سرخ هم پر از تیغهای تیز و برنده است .»

 

۲-آیا هوش و استعداد در موفقیت ﺗﺄثیر دارد؟

 

«بااستعداد متوسط اما پشتکاری بیش از حد به هر چه بخواهید میرسید.پشتکار همیشه جایگزین استعداد شده است.» « باکستون »

 

«تنها کسی موفق می شود که به انتظار نشیند و همه چیز را از هوش و حواس خود بخواهد.» « شیلر»

 

اگر هوش و استعدادی سرشار داشته باشیم و آن رادرست بکارگیریم به یقین راه رسیدن به موفقیت و کامیابی برما هموار خواهد شد اما اگر در کارها جدیت به خرج ندهیم ، بی استعدادترین افراد مصمم و با اراده نیز از ما پیش خواهند گرفت.

 

 البته ؛ باید اذعان داشت که فقدان استعدادباعواملی همچون مقاومت، سختکوشی،نظم،دقت و صبر و شگبیایی قابل جبران است.

 

۳-آیا شانس و اقبال در موفقیت ما دخیل است؟

 

هیلرویلمن:

«طالع با گنجینه های خود به استفبال کسانی می رود  که با اعتماد به نفس و جرﺃت بسیار در جستجوی حق خویشند.»

اگر چه ما ایرانی ها سنتها واعتقادات خوبی داریم اما ﻣﺘﺎسفانه ذهنمان آلوده به باورهای غلط است که خلاصی ازآنها براحتی امکانپذیر نیست.یکی از اشباهات رایج نسبت دادن موفقیت فرد به شانس است .

 

به عنوان مثال اگر شخصی در جایی قطعه زمینی خریدو این زمین بعدها از موقعیت  خوبی برخوردارشد و او به ثروتی رسید، می گوییم شانس آورد .

 

و یاموفقیت فردی دیگر در راه اندازی کارخانه ای بزرگ را به حساب شانس  میگذاریم.

 

بایکون می گوید:

« میدانید اقبال چیست؟ اقبال به ما جرأت و شهامت می بخشد تا احساس کنیم روزگار بر وفق مرادمان است و این احساس قوای جسمی و کاریمان را درانجام کارهای سخت و نشدنی تقویت می کند.»

 

شانس و اقبال به معنای استفاده بجا از فرصتهای پیش آمده است.

«شانس»به معنای توانایی درک موقعیتها و انتخاب بهترین هاست.

 

کسانی که معتقدند زندگی در مسیرمخالف خواسته ها و آرزوهایشان حرکت می کند ، دراشتباهند ، زندگی با کسی سرجنگ و نزاع ندارد و تصادف ناگوار گر چه درزمان رسیدن به هدف وقفه ایجاد می کند. اما هرگزبه نفس هدف خللی وارد نمی سازد.

 

 از بزرگمهر حکیم می پرسند:

 

 «کارها به کوشش است یا به قضا ؟» جواب میدهد: «کوشش قضا را سبب است.»

 


جمعه هجدهم 5 1387
X