نکته های زندگی

 

     آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

     وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

     سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

     اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

     ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند

     افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

     پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

     کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

     کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

     انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

     همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

     تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است

     دشوارترین قدم، همان قدم اول است

     عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

    آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

     عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

     آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

     وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

     در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش

     امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست

     برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست

     امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم

     بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید

     آنچه شما درباره خود فکرمی کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند

     آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باک ندارد

     هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود

     اگر هرروز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید

     کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند، دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می کنند

     صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست

     وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده کند

     کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد

     کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند

     بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی

     هرگاه مشکلی را مطرح می کنید، برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد کنید

     کیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه کارها در همان بار اول

     آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید

     اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید

     خانه ات را برای ترساندن موش، آتش مزن

     خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید

     اینجا، کار تمام نشده است، حتی آغاز پایان هم نیست، اما شاید پایان آغاز باشد

     خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد

     تنها راهی که به شکست می‌انجامد، تلاش نکردن است

     درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش

     از لجاجت بپرهیزید که آغازش جهل و پایانش پشیمانی است

     انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است

     کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند

     هرکه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد

     کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است

     اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت

     اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم


شنبه نهم 6 1387
X