حسن

حسن تو همیشه در فزون باد     رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت                هر روز که باد در فزون باد


دسته ها : ابیات
شنبه نهم 6 1387
X