شاید بارها و بارها انسان‌های موفقی را در زندگی خود دیده باشید و از ته دل آرزو داشته‌اید شما هم مثل این انسان‌های موفق زندگی کنید و به آرزوهای خود دست یابید. دکتر بنیامین بلوم استاد دانشگاه شیکاگو زندگی 100 نفر از موفقترین قهرمانان ورزش، موسیقیدان و دانشجویان ممتاز را بررسی کرد و با کمال تعجب دریافت که اغلب آنان از ابتدا افراد بسیار درخشانی نبوده‌اند. این مسأله به خوبی نشان می‌دهد که خواستن توانستن است. واقعیت این است که همه‌‌ی انسان‌ها می‌توانند در یک آن بزرگترین منابع نیرومند خود را بکار گرفته و راه ثابتی را برای موفقیت در پیش گیرند.

 

در این راه اولین قدم این است که نتیجه‌ی دلخواه را بدانید یعنی دقیقاً مشخص کنید که چه می‌خواهید، قدم دوم انجام عمل است وگرنه خواست شما به صورت رؤیای شخصی باقی خواهد ماند و قدم سوم یافتن راهی برای کنترل افکار و بررسی نتایج اقدامات خود و اینکه بدانیم کارمان، ما را به هدف نزدیک یا از آن دور می‌کند و سپس قدم چهارم یعنی ایجاد نرمش برای تغییر رفتار و مقاومت در برابر پاسخ‌های منفی برای رسیدن به هدف می‌باشد.


«فرهنگ‌ساندرس» کسی بود که در راه هدف خود 1009 بار جواب منفی شنید تا اینکه یک بار فردی به او آری گفت، یاریش نمود و او تبدیل به مرد ثروتمندی شد چرا که او توان آن را داشت که بیش از 1000 بار کلمه نه را بشنود. بدون شک هدف از مباحث زیر نشان دادن قدرت‌های فردی به افراد و آموزش اینکه چگونه به هدف‌هایی برسند که قبلاً غیرممکن می‌پنداشتند، است. این مباحث نشان دهنده این است که افراد خود بوجود آورنده‌ی بزرگترین ترس‌ها می‌باشند.

 

هفت خصلتی که می‌تواند موقعیت هر کس را تضمین کند از این قرار است:

 

1- عشق: این عشق است که سبب می‌شود افراد تا دیر وقت بیدار مانده و صبح خیلی زود، برخیزند. عشق، به زندگی نیرو و معنی می‌دهد.

2- ایمان: راهی برای استحکام اعتقادات

3- برنامه‌‌ریزی: راهی برای سازمان دادن منابع

4- مشخص بودن ارزش‌ها: درک ارزش‌ها یکی از حساسترین کلیدهای نیل به ترقی است.

5- انرژی: موقعیت‌های بزرگ را نمی‌توان از انرژی جسمی جدا کرد.

6- جلب دوستی: ایجاد رابطه‌ای بهینه با دیگران

7- تسلط به فن ارتباط: کسانی که زندگی و فرهنگ ما را شکل می‌دهند به فن ارتباط با دیگران مسلط هستند.


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

 


X